2016

ALTA 2017 - 4th International

Indigenous Voices In Social

Work Conference

Oppdragsgiver:  UiT Norges arktiske universitet

Referanse: Prosjektleder Christina Hætta

Fotograf: Marie Louise Somby & Mads Suhr Pettersen

Den 4. internasjonale konferansen om urfolksorientert sosialfaglig arbeid. UiT inviterer studenter, sosialarbeidere, forskere, administratorer og politikere til å komme sammen for å utveksle erfaringer og diskutere spørsmål knyttet til klimatiske, demografiske, økonomiske, språklige, teknologiske, kulturelle og sosiale endringer som utfordrer verden og krever omstilling.