2016

KAUTOKEINO REIN

Oppdragsgiver: Per Anders Bongo

Tidsbruk: 8 mnd

Kautokeino Rein er en familiebedrift som produserer reinkjøtt fra egne reinsdyr. Lokal foredling, bærekraftig drift og tradisjonelle produksjonsmetoder er viktigst for familien Bongo. Arktisk design kom inn i bildet da gamle Reinkjøttutsalg skulle fornyes. I samarbeid med fotograf Marie Louise Somby har vi bistått med navneendring, merkevarestrategi, visuell identitet og emballasjedesign.