2016

NASJONALT SENTER FOR DISTRIKTSMEDISIN

Oppdragsgiver: Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Referanse: Leder Helen Brandstorp & forskningsleder Birgit Abelsen

Tidsbruk: 2 mnd

NSDM fremmer forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene. Senteret er etablert i det allmennmedisinske miljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapeligfakultet, UiT Norges arktiske universitet. Logoen symboliserer naturen der vi holder til - eller vårt urolige hjerte for distriktene.